Welkom op de raadpleegomgeving van lokaal bestuur Dentergem.

Op deze website kan u volgende informatie van de bestuursorganen terugvinden :

-          Agenda van de gemeenteraad

-          Agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn

-          Besluitenlijst van het college van burgemeester en schepenen

-          Besluitenlijst van het vast bureau

-          Besluitenlijst van de gemeenteraad

-          Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn

-          Besluiten van de burgemeester

-          Verslag van de gemeenteraad

-          Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of de pagina voor het zoeken.

Voor hulp of extra informatie kan u ons contacteren via info@dentergem.be